Zasady dofinansowań ze środków PFRON na 2018 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami przyznawania dofinansowań ze środków PFRON dot. rehabilitacji społecznej realizowanej przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej na 2018 rok, przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 grudnia 2017 r.

Treść zarządzenia można pobrać w pliku PDF klikając w poniższy link:

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON dot. rehabilitacji społecznej na 2018 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.