Cel

O Fundacji

Fundacja powstała w 2010 roku z myślą o niepełnosprawnych i ich opiekunach.
Pomagamy pozyskać środki na ich niezbędną rehabilitację i leczenieRefundujemy zakup lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych. W naszym najbliższym środowisku jest wiele osób pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, którym potrzebna jest pomoc i o którą się do nas zwracają.

Rehabilitacja dzieci jest zazwyczaj długotrwała, uciążliwa i droga. Specjalistyczne zabiegi, opieka medyczna oraz sprzęt, którego potrzebują mali pacjenci często przekracza możliwości finansowe rodziców. Brak środków materialnych uniemożliwia pełną rehabilitację. To powoduje, że postęp w walce z niepełnosprawnością zatrzymuje się a choroba bierze górę nad sprawnością.

Chcąc wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw staramy się pozyskać fundusze na naszą dalszą działalność i rozwój.

Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na szczęśliwszą przyszłość, poprawę zdrowia i sprawności fizycznej.

Konto bankowe dla darczyńców: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001

 

Ala2

Zapewniamy podopiecznym rehabilitację w ośrodku rehabilitacyjnym BARTMED oraz zakwaterowanie podczas turnusu.

 

Pomaganie daje wiele radości, satysfakcji, a wdzięczność okazana choćby najmniejszym gestem z ich strony jest bezcenna.
Staramy się być jak najbliżej ludzi cierpiących, wspierać nie tylko materialnie, ale duchowo i psychicznie. Najważniejsze jest aby nikt nie został sam w chorobie, cierpieniu, smutku i bezsilności. To wszystko sprawia, że czujemy się potrzebni.