Jesteśmy zawsze razem w dążeniu do sprawniejszego życia

Celem projektu jest przeprowadzenie równoczesnej rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów. Należy pamiętać, że nie tylko osoby niepełnosprawne potrzebują rehabilitacji, leczenia ale również ich opiekunowie, którzy bardzo często mają przeciążony aparat ruchu za przyczyną systematycznej, stałej pracy przy osobie niepełnosprawnej

Równoczesna rehabilitacja będzie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów bardzo korzystna pod względem zdrowotnym ekonomicznym i czasowym.

Miejscowość realizacji projektu: KRZYŻANOWICE, MARKLOWICE, SKRZYSZÓW, POŁOMIA, GOGOŁOWA, ŚWIERKLANY

Projekt skierowany jest dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców/ opiekunów z miejscowości Krzyżanowice, Marklowice i Skrzyszów. Będzie brało udział 15 osób niepełnosprawnych i 15 ich opiekunów. Dzięki temu, że rehabilitacja dla obojga będzie się odbywała równocześnie w dużym stopniu opiekunowie, którzy zazwyczaj czekają bezczynnie w poczekalni gdy ich dziecko niepełnosprawne poddawane jest zabiegowi rehabilitacyjnemu , będą również w tym samym czasie poddawani rehabilitacji.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z rodzicami/ opiekunami dzieci niepełnosprawnych, jak również pod wpływem obserwacji i wywiadu ustnego oraz przeprowadzonej ankiecie uzyskaliśmy informację o coraz częściej występującym problemie braku środków finansowych na rehabilitację niepełnosprawnych i problemach ze swoim zdrowiem

Tel. kontaktowy: 503 060 756

Projekt finansowany będzie ze środków Fundacji PZU, która przyznała nam dotację na jego realizację.