POTRZEBUJĘ POMOCY!

POTRZEBUJĘ POMOCY

Jak zapisać się do fundacji ?

W celu zapisania się do fundacji i założenia subkonta należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy pobierz (pdf)
2) Porozumienie – pobierz (pdf)
3) Zdjęcie kandydata opisane na odwrocie
4) Regulamin gromadzenia środków Zał.1 – pobierz (pdf)
5) Regulamin refundacji kosztów Zał.2 – pobierz (pdf)
6) Instrukcja sprawdzania stanu konta Zał.4 – pobierz (pdf)

7) Informacje o fakturach – pobierz (pdf)
8) Zestawienie kosztów  Zał.3 – pobierz (pdf)

Wskazane dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Ogniwo
ul. Towarowa 4
44-330 Jastrzębie – Zdrój

Co to jest subkonto ?
Subkonto jest to wydzielona część konta, na którym gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby.