Mała Akademia Programowania

Zajęcia pozalekcyjne z programowania są sposobem na zapewnienie dzieciom ciekawej formy spędzania wolnego czasu. Szkoła, z którą współpracuje fundacja dysponuje bazą sprzętową, która jest niezbędna do prowadzenia zajęć z programowania i robotyki, jednak ich wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych jest utrudnione ze względu na zbyt liczne klasy, ograniczenia czasowe podczas lekcji oraz brak środków finansowych.