Żegnajcie korepetycje

Jak podaje UNICEF przed pandemią COVID-19 połowa 10-latków na świecie była w stanie przeczytać i zrozumieć prostą historię, natomiast obecnie potrafi to zaledwie jedna trzecia dzieci w tym wieku.

Głównym przyczyną takiego stanu rzeczy było zamknięcie szkół i brak dostępu do wysokiej jakości edukacji podczas pandemii. Natomiast powrót do szkoły po okresie odosobnienia wzmógł w uczniach niepewność i stres.


Aby pomóc uczniom narażonym bądź bardziej podatnym na stres jak również dla tych, którzy nie osiągają wysokich wyników w nauce, które muszą korzystać z korepetycji, proponujemy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem urządzenia EEG Biofeedback.