Przyjaciel rodziny 2017

Konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”

Trwa nabór wniosków do konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Głównym założeniem konkursu jest wyłonienie osób, które zasłużyły się swym działaniem na rzecz polityki prorodzinnej. Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Udział w konkursie mogą brać osoby, których przedsięwzięcia są aktualnie realizowane oraz które zostały zakończone w latach 2015-2016. Wnioskodawca może załączyć do wniosku broszury, foldery, opinie, rekomendacje, podziękowania, zdjęcia, filmy, informacje prasowe itp. Wnioski do konkursu można nadsyłać do 15 września 2017 r.

Wnioski należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice w zamkniętej kopercie opisanej jako „Konkurs – Przyjaciel rodziny 2017”. Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel.: 32 730 68 82; 692 005 706; oraz pod adresem https://rops-katowice.pl/2017/08/03/zapraszamy-do-udzialu-w-nowym-konkursie-przyjaciel-rodziny-2017/

Załączniki:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.