Nikol Szafarczyk

Nikol urodziła się w październiku 2010 r. z wadą mózgu, padaczką i słabo rozwiniętym ciałem modzelowatym. Opóźnienie rozwoju psychoruchowego powoduje stałą potrzebę rehabilitacji w celu wzmocnienia mięśni dziewczynki. Jest pod stała opieką specjalistyczną: nefrologiczną, neurologiczną gastrologiczną i immunologiczną.   Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Nikol Szafarczyk Przekaż darowiznę: 68 8470 0001 … Dowiedz się więcej