Anna Maria Kupka

Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Anna Maria Kupka Przekaż darowiznę: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001 Fundacja Ogniwo ul. Towarowa 4 44-330 Jastrzębie – Zdrój w tytule wpisując: Anna Maria Kupka

Adam Pala

Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Adam Pala Przekaż darowiznę: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001 Fundacja Ogniwo ul. Towarowa 4 44-330 Jastrzębie – Zdrój w tytule wpisując: Adam Pala

Jan Stanula

Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Jan Stanula Przekaż darowiznę: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001 Fundacja Ogniwo ul. Towarowa 4 44-330 Jastrzębie – Zdrój w tytule wpisując: Jan Stanula

Julia Mrozek

Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Julia Mrozek Przekaż darowiznę: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001 Fundacja Ogniwo ul. Towarowa 4 44-330 Jastrzębie – Zdrój w tytule wpisując: Julia Mrozek

Miłosz Botha

Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Miłosz Botha Przekaż darowiznę: 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001 Fundacja Ogniwo ul. Towarowa 4 44-330 Jastrzębie–Zdrój w tytule wpisując: Miłosz Botha

Majka Parkitny

Majka urodziła się w zamartwicy we wrześniu 2016 roku, zdiagnozowano u niej zespół genetyczny Cornelii de Lange. Cierpi na niskorosłość oraz wzmożone napięcie mięśniowe i opóźnienia w rozwoju ruchu. Majka potrzebuje intensywnej rehabilitacji, pracy z logopedą oraz częstych wizyt u okulisty ze względu na pogarszający się wzrok. Cierpi na nadwzroczność obu oczu oraz astygmatyzm. Pomimo … Czytaj dalej

Robert Mancewicz

Robert urodził się w styczniu 2012 r. Jego niepełnosprawność dotyczy narządów ruchu i mowy. Od najmłodszych lat objęty jest terapią logopedyczną. Jest również konieczna stała opieka okulistyczna ze względu na astygmatyzm i nadwzroczność obu oczu. Niezbędna jest również rehabilitacja ruchowa. Jak pomóc? Przekaż swój 1% KRS: KRS: 0000364436 Cel szczegółowy: Robert Mancewicz Przekaż darowiznę: 68 … Czytaj dalej

Kacper i Kamil Szner

Kacper i Kamil Szner (Kostka) Bliźnięta, chłopcy urodzili się w grudniu 2011 r. z mózgowym porażeniem dziecięcymi głębokim niedosłuchem. Są wcześniakami, po urodzeniu stwierdzono u nich anemię oraz bezdechy. Problemy te przełożyły się na ciągłą opiekę specjalistyczną poradni preluksacyjnej, audiologicznej, okulistycznej oraz rehabilitacyjnej. W ich przypadku jest konieczna stała opieka w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.  … Czytaj dalej